Docent Nederlands

Eveline van Amstel, gecertificeerd NT2 docent.

in 1994 haalde ik mijn bevoegdheid voor de vakken Nederlands en geschiedenis aan de Hogeschool  Rotterdam. In 2016 behaalde ik het certificaat docent NT2 aan de  Vrije Universiteit van Amsterdam.

Tegenwoordig help ik expats en andere nieuwkomers met de voorbereiding van het examen inburgering of het Staatsexamen I en II.TNA taalcursus is niet alleen voor buitenlanders, maar voor iedereen die zijn/haar Nederlands wil verbeteren. Ook geef ik bijvoorbeeld bijles aan scholieren die moeite hebben met Nederlands.

Graag zie ik u bij de volgende cursus!

Eveline van Amstel